selecteer eerst het totaal aantal sets / first select the total number of sets

aantal / number (+ € 3,- per set)

selecteer hoeveel daarvan met zegels geleverd moeten worden / select the number of those that should include stamps

aantal / number (+ € 4,- per set)

selecteer eerst welke zegelvel-kaartcombinatie(s) u wilt kopen / first select which combination of stamp sheet and card(s) you whish to buy

prijzen / prices: 1: € 19,- 2: € 37,- 3: € 55,- 4: € 72,- 5: € 89,- 6: € 105,- meer/more: € 15,- per set

selecteer eerst welke zegelvel(len) u wilt kopen / first select which stamp sheets) you whish to buy

prijs per vel € 12,50 / price per sheet € 12,50

Andere wensen? Geef het hier aan. / Other wishes? State them here.

Powered by jqueryform.com